Smart Home: Definisjon, hvordan de fungerer, fordeler og ulemper

Smarte hjem: definisjoner, hvordan de fungerer, fordeler og ulemper Hvordan brukes IoT i smarte hjem? IoT-teknologi brukes mye i smarte hjem, og applikasjonene vokser hver dag. Her er noen av måtene IoT brukes i smarte hjem: Smarte termostater: En smart termostat kan spare huseiere penger på strømregningen ved å automatisk justere temperaturen basert på boligens … Les mer

Kapitalutbytte

Et kapitalutbytte er et utbytte som betales ut av et selskaps kapital, snarere enn av dets overskudd. Kapitalutbytte utbetales vanligvis fra et selskaps overkurskonto, som er kontoen som representerer overskuddet av pålydende verdi av et selskaps aksjer over beløpet som faktisk ble betalt for dem. Kapitalutbytte kan enten være ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Ordinære aksjer … Les mer