Hva er en splittelse?

Den økonomiske betydningen av Split er en justering gjort til verdien av handlinger av et selskap, uten å endre sammensetningen av aksjonærene. Dette er en reduksjon i verdien på hver aksje og øker antallet, med respekt for den monetære andelen av investorer. Det er også kjent som aksjesplitt.

Med splittelsen endres ikke kapitalaksjen i selskapet, siden bare antall aksjer øker, noe som vil bety at den nominelle enheten og dermed prisen på aksjemarkedet synker i den faste andelen.

Splitt på aksjemarkedet

Delingen er ment å gi større likviditet til verdipapirene i et selskap, redusere verdien av aksjene i markedet og forbedre volumene av kontrakter. Dette vil innebære produksjonen av en økning i andelen av aksjonærens investering.

Det er forskjellige grunner til splittelser. Man kan være for reduksjon av enhetsprisen på aksjen fordi den er veldig høy og letter den lille aksjonærer angi aksjeposten. Det er også nyttig å øke antall aksjer og dermed oppnå en større inndeling av aksjeposten i selskapet for å hindre en uren kontroll eller et kjøp av selskapet.

For å bedre forstå splittelsen av en aksjehandel vil vi bruke et eksempel. Et selskap med aksjer verdt 5 euro hver bestemmer seg for å dele seg i et forhold på 5 x 1, noe som betyr at det fra nå av med justeringen vil ha fem aksjer til en euro.

Det må sies at splittelsen har en nøytral effekt for aksjonæren i selskapet, siden det for dem vil være det samme å ha 100 aksjer til 5 euro, enn å ha 500 aksjer til en euro hver. I alle fall vil verdien av porteføljen utgjøre 500 euro hver.