Definisjon av kjernebeholdning

En kjernebeholdning er et verdipapir som en investor tror vil beholde eller øke i verdi over tid og danner grunnlaget for deres investeringsportefølje. Beslutningen om å gjøre et verdipapir til en kjernebeholdning er basert på en rekke faktorer, inkludert verdipapirets historiske ytelse, dets forventede fremtidige ytelse og investorens overordnede investeringsstrategi. Kjernebeholdning er vanligvis mindre volatile … Les mer

Hva er en uoppfordret søknad?

En uoppfordret søknad er en forsikringssøknad som sendes inn uten forespørsel eller viten fra den som skal forsikres. Denne typen applikasjoner er også kjent som en cold call. Hva er den andre betegnelsen for søknadsbrev? Det er ingen annen betegnelse for søknadsbrev. Hva slags informasjon kan du finne i søknadsbrevet? I en søknad om livsforsikring … Les mer