Hva er en kontantgodtgjørelse?

En kontantgodtgjørelse er et spesifikt beløp som en arbeidsgiver gir til en ansatt på regelmessig basis, typisk i tillegg til den ansattes vanlige lønn eller lønn. Formålet med kontantstøtte er å bidra til å dekke arbeidstakerens egenutgifter knyttet til jobben. Det kan for eksempel gis kontantstøtte til en arbeidstaker som er pålagt å reise på … Les mer