Hvordan klientbaser fungerer

En kundebase er en gruppe kunder som har vært lojale mot et selskap eller en organisasjon i en periode. Størrelsen på en kundebase kan variere, men den er vanligvis stor nok til å gi en jevn strøm av virksomhet. Kundebaser er viktige for bedrifter fordi de gir en inntektskilde som kan stole på. Måten kundebaser … Les mer

Hva er kredittforsikring?

Kredittforsikring er forsikring som beskytter innehaveren mot tap i tilfelle låntaker misligholder et lån. Forsikringen kan kjøpes av långiver eller låntaker, og den kan dekke hele eller deler av lånet. Hvordan fungerer handelskredittforsikring? Handelskredittforsikring er forsikring som beskytter bedrifter mot risikoen for mislighold av betalinger fra kundene deres. Forsikringen utbetaler dersom kunden misligholder betalingen, og … Les mer