Hva betyr «bøtte»?

Bøtte er et begrep som ofte brukes i næringslivet for å beskrive en divisjon eller gruppe i et selskap. Et selskap kan for eksempel ha en «salgsbøtte» og en «markedsføringsbøtte». Begrepet kan også brukes for å beskrive hvor mye penger et selskap har satt av til et bestemt formål. Et selskap kan for eksempel ha … Les mer

Megamerger

En megafusjon er en svært stor bedriftsfusjon eller oppkjøp som involverer to eller flere selskaper med en samlet markedsverdi på 10 milliarder dollar eller mer. Megafusjoner gjøres vanligvis for å øke markedsandeler, stordriftsfordeler eller produkttilbud. Hva er et eksempel på en megafusjon? En megafusjon er definert som en fusjon eller oppkjøp der verdien av avtalen … Les mer

Definisjon av kampsone

En kampsone er et område utpekt av USAs president der medlemmer av de amerikanske væpnede styrker er aktivt engasjert i fiendtligheter eller har betydelig risiko for å bli utsatt for fiendtlig ild. Utpekingen av en kampsone gjør at medlemmer av militæret kan kvalifisere seg for visse skattefordeler, inkludert en eksklusjon fra bruttoinntekt for kamplønn. Er … Les mer