Hva er co-branding?

Definisjonen av co-branding er foreningen av merkevarer, spesielt to, med sikte på å øke verdien og lønnsomhet av begge. Disse typer avtaler ble veldig populære på 90-tallet, og var igjen gjeldende. Et av målene er vinn-til-vinn-foreningen, der de to involverte partene drar nytte. Når det gjelder vertsmerket, er fordelen det får prestisjen eller kvaliteten som … Les mer