Omformulering

En omformulering er en endring i et regnskap som endrer måten regnskapet presenteres på. For eksempel kan en omformulering gjøres for å korrigere en feil i det opprinnelige regnskapet, eller for å reflektere en endring i regnskapsprinsipper. Hva er en tidligere periodefeil? En tidligere periodefeil er en feil som er relatert til en periode før … Les mer

Faktisk totaltap Definisjon

Den faktiske totaltapsdefinisjonen refererer vanligvis til en fullstendig eller nesten fullstendig ødeleggelse av eiendom der kostnaden for å reparere skaden overstiger verdien av eiendommen. I noen tilfeller kan et faktisk totaltap også referere til driftsavbruddstap et selskap lider. Hva mener du med faktisk tap og følgetap? Det er to typer tap som kan oppstå i … Les mer

Hva er kjøpsatferd?

Et av de viktigste begrepene i markedsføring er kjøpeatferd. Det har mye å gjøre med måten folk handler på, så vi kunne tro at dette begrepet er psykologisk (og det er det), men fordi det beveger seg i et økonomisk felt, kan vi også indikere at det har å gjøre med economía. Kjøpsatferd refererer til … Les mer

Kategorier S