Forstå regnskapsforhold

Regnskapsforhold er matematiske forhold utledet fra en enhets regnskap. Formålet med å bruke regnskapsnøkkel er å gi brukere av regnskaper innsikt i en enhets relative økonomiske helse og ytelse. Finansielle nøkkeltall kan klassifiseres på en rekke måter, men er vanligvis gruppert etter typen informasjon de gir. For eksempel kan regnskapstall klassifiseres som likviditetsforhold, aktivitetsforhold, soliditetsforhold … Les mer

Inverse tallerken

I teknisk analyse er en invers tallerken et bearish reverseringsmønster som dannes etter en lengre periode med bullish prishandling. Den er preget av en kraftig prisnedgang etterfulgt av en periode med konsolidering, hvoretter nedtrenden gjenopptas. Det omvendte tallerkenmønsteret ligner på hode- og skuldermønsteret, men med hode og skuldre dannet nederst i nedadgående trend i stedet … Les mer