Prisnivåjustert boliglån (PLAM)

Et prisnivåjustert boliglån (PLAM) er et boliglån der renten justeres periodisk basert på endringer i et spesifisert prisnivå. Det vanligste prisnivået som brukes i denne typen boliglån er konsumprisindeksen (KPI). PLAM-er ligner på boliglån med justerbar rente (ARM), men renten justeres basert på endringer i KPI i stedet for endringer i markedsrenter. PLAM-er kan være … Les mer