Hva er en prinsippfeil?

I corporate finance er en prinsippfeil en feil som er gjort ved anvendelsen av et finansielt prinsipp. Dette kan referere til en feil som er gjort i verdsettelsen av et verdipapir, vurderingen av risiko eller enhver annen økonomisk beslutning. En prinsipiell feil kan få alvorlige konsekvenser for et selskap, og kan føre til tap av … Les mer

Hva er offentlige kjøp?

Statlige kjøp er utgifter på varer og tjenester av den føderale regjeringen. Det inkluderer utgifter til nasjonalt forsvar, offentlig sikkerhet og folkehelse. Det inkluderer også utgifter til sosiale velferdsprogrammer, som Social Security og Medicare. Statlige kjøp inkluderer også utgifter til infrastruktur, som veier, broer og skoler. Hva er de to typene offentlige utgifter? Det er … Les mer