Hva er bedriftskapital?

Bedriftskapital refererer til midlene som et selskap bruker til å finansiere sin virksomhet. Dette kan omfatte penger som hentes inn gjennom salg av egenkapital, samt gjeldsfinansiering. Midlene som genereres fra disse kildene kan brukes til å dekke en rekke utgifter, for eksempel kostnader til råvarer, ansattes lønn og markedsføringskampanjer. For å sikre at et selskap … Les mer

Trader Definisjon

En næringsdrivende er en person som kjøper og selger verdipapirer for egen regning, i stedet for for en annen person eller institusjon. Næringsdrivende kan deles inn i to hovedgrupper: 1. Detaljhandlere: Dette er enkeltpersoner som handler for seg selv, snarere enn for en institusjon. De utgjør en liten prosentandel av det totale markedet. 2. Institusjonelle … Les mer