IRS-publikasjon 551 Definisjon

Internal Revenue Service (IRS) Publication 551, Basis of Assets, er et dokument som gir veiledning om hvordan man kan bestemme grunnlaget for eiendeler for skatteformål. Grunnlaget for en eiendel er dens kostnad eller annen verdi som brukes til å bestemme gevinst eller tap når eiendelen selges. Hva kan inkluderes i kostnadsgrunnlaget for eiendom? Kostnadsgrunnlaget for … Les mer