Money Market Hedge

En pengemarkedssikring er en investeringsstrategi brukt av selskaper for å redusere risikoen for ugunstige bevegelser i valutakurser. Målet med en pengemarkedssikring er å kompensere for eventuelle tap som kan oppstå som følge av svingninger i verdien av en utenlandsk valuta. For å sikre vil et selskap typisk ta opp lån i den valutaen de prøver … Les mer

Hva er nettoverdi og hvordan beregner du den?

Hva er nettoverdien og hvordan beregnes den Hvordan beregner jeg økningen i nettoverdien? For å beregne nettoverdiøkningen din, må du ta omløpsmidlene dine og trekke fra gjeldende gjeld. Dette vil gi deg din nettoverdi. For å beregne økningen i nettoformuen din, må du ta nettoformuen ved slutten av perioden og trekke fra nettoformuen i begynnelsen … Les mer

Hva er vedtekter?

Hva er inkludert. Vedtekter, også kjent som et selskapscharter, er et dokument som er innlevert til en statlig regjering for å etablere et selskap. Vedtektene må inneholde selskapets navn, dets formål, navnene på stifterne, antall aksjer selskapet har tillatelse til å utstede, og adressen til selskapets hovedkontor. Vedtektene er arkivert til delstatsregjeringen i staten der … Les mer