Hva er solvensforholdet?

Solvensgraden er en av nøkkelberegningene for å måle bedrifters evne til å dekke gjeld og andre typer forpliktelser. Solvensgraden tjener til å indikere om kontantstrømmen (eller kontantstrømmen), det vil si pengene som er tilgjengelige for selskapet, er tilstrekkelig til at den kan møte sin korte og langsiktige gjeld. Jo lavere soliditetsgraden til et selskap er, … Les mer

Kategorier S