Netto leieavtale

En netto leieavtale er en type leieavtale der leietaker er ansvarlig for å betale ikke bare husleien, men også eiendomsskatt, forsikring og vedlikeholdskostnader. Utleier er derfor fritatt for dette ansvaret, men leietaker betaler en høyere leie som følge av dette. Hvordan beregnes trippel netto leie? Triple netto lease (NNN) er en leieavtale på en eiendom … Les mer

Definisjon av arbeidsforhold

Arbeidsforholdsdefinisjonen er en beregning som brukes til å bestemme en bedrifts økonomiske helse. Arbeidsforholdet måler en bedrifts evne til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser når de forfaller. For å beregne arbeidsforholdet, del et selskaps totale forpliktelser med dets totale eiendeler. Et forhold på mindre enn 1 indikerer at et selskap har flere eiendeler enn gjeld … Les mer