Skatt uten representasjon

Begrepet «beskatning uten representasjon» refererer til ideen om at en regjering ikke skal få lov til å skattlegge en innbygger uten at innbyggeren har noe å si i hvordan den regjeringen drives. Dette konseptet blir ofte sitert som en av hovedårsakene til den amerikanske revolusjonen. I årene frem til revolusjonen begynte den britiske regjeringen å … Les mer

Leaseback (eller Sale-Leaseback): Definisjon, fordeler og eksempler

Leaseback (eller Sale-Leaseback): Definisjon og fordeler Leaseback (eller sale-leaseback) er en type eiendomstransaksjon der eieren av en eiendom selger den til en investor og leier den tilbake fra investoren. Denne typen transaksjoner kan gi mange fordeler, inkludert: – Evnen til å frigjøre kapital til andre investeringer – Potensialet for å redusere skatteplikten – Muligheten til … Les mer