Hva er en dobbel notering?

En dobbel notering oppstår når et selskaps aksjer er notert på mer enn én børs. Dette kan skje når et selskap ekspanderer til nye markeder eller når et selskap er for stort til å bli notert på bare én børs. En dobbel notering kan også skje når et selskap er notert på en utenlandsk børs … Les mer

Hva er cross docking?

Cross docking, eller dock crossing på spansk, er en ordreforberedelsesteknikk som forekommer i logistikklagrene til leveringsselskaper, der varene ikke bruker mye tid på lageret på grunn av sin høye omsetningsgrad . Dette er fordi det ikke er noe lager på lageret, og det er heller ikke en plukkoperasjon som gjør at varer kan være igjen … Les mer

Kategorier c