Sjekk hold

En tilbakeholding av sjekk er når en bank setter en midlertidig frysing av midlene på kontoen din for å bekrefte at sjekken er gyldig. Dette hold kan vare alt fra noen dager til et par uker. I løpet av denne tiden vil du ikke kunne få tilgang til midlene som holdes. Hva skjer når du … Les mer

Hva er et valutasertifikat?

Et valutasertifikat er et fysisk sertifikat som beviser at innehaveren eier en viss mengde av en utenlandsk valuta. Valutasertifikater utstedes vanligvis av banker eller andre finansinstitusjoner, og kan brukes som en måte å lagre utenlandsk valuta på eller for å foreta internasjonale betalinger. Når valutaalternativer utløper? Utløpsdatoen for alle børsnoterte opsjoner i USA er den … Les mer

Hvordan rene sedler fungerer

«Et konnossement er et juridisk dokument som beviser at varer har blitt sendt fra ett sted til et annet. Det er en kontrakt mellom avsender og transportør, og den viser type og mengde varer som sendes, dato for forsendelse, navnene på avsenderen og mottakeren, og varens destinasjon.Konnossementet fungerer også som kvittering for godset, og det … Les mer