Hva en bom forteller oss

I næringslivet brukes begrepet «What a Boom Tells Us» for å beskrive hvordan et selskap eller en bransje gjør det. Det brukes til å analysere hvor godt et selskap gjør det og for å forutsi fremtidige trender. Dette begrepet brukes også i økonomi for å beskrive hvordan det går med en økonomi. Hva er boomsyklus? … Les mer

Pris for solgte varer (COGS) forklart med metoder for å beregne det

Varekostnad (COGS) er de direkte kostnadene som kan henføres til produksjonen av varene som selges i et selskap. Dette beløpet inkluderer kostnadene for materialene som ble brukt til å lage varen, lønnskostnadene som brukes til å produsere varen, og de faste kostnadene knyttet til varen. COGS inkluderer ikke indirekte kostnader, som markedsføring og frakt. Det … Les mer