Global Depositary Receipt (DDR)

En global depotbevis (GDR) er et finansielt instrument som representerer eierskapet til ordinære aksjer i et utenlandsk selskap. De brukes vanligvis av selskaper fra fremvoksende markeder som ønsker å notere aksjene sine på en utenlandsk børs. GDR er utstedt av en depotbank, som holder de underliggende aksjene i trust til fordel for DDR-eierne. Depositarbanken fungerer … Les mer

Kypriotiske Pund (CYP) Definisjon

Det kypriotiske pundet var Kypros valuta frem til 2008, da det ble erstattet av euroen. Den ble delt inn i 100 cent. Pundet ble etablert i 1879, og erstattet den kypriotiske francen med en kurs på 1 pund = 6 franc. Pundet var lik det britiske pundet og ble erstattet av euroen med en kurs … Les mer