Inntektselastisitet i etterspørsel er et mål på hvor mye etterspørsel etter en vare eller tjeneste endres som svar på en endring i inntekt

. Inntektselastisitet i etterspørsel: Definisjon og formel. Hva er ulike typer etterspørsel? Det er fire forskjellige typer etterspørsel: uelastisk, elastisk, enhetselastisk og perfekt elastisk. Uelastisk etterspørsel er når det etterspurte kvantumet ikke endres mye som svar på prisendringer. Dette skjer når det er få erstatninger for varen eller tjenesten, eller når det er en nødvendighet. … Les mer

Hva du bør vite om soliditet

Solvens refererer til et selskaps evne til å betale sin gjeld når de forfaller. Hvis et selskap er insolvent, betyr det at det ikke kan betale gjelden sin. Et selskap kan være insolvent selv om det er lønnsomt. Det er to typer insolvens: kontantstrøminsolvens og balanseinsolvens. Kontantstrøminsolvens oppstår når et selskap ikke har nok kontanter … Les mer

Hva en børsnotering er og hvordan den fungerer

Hva er en børsnotering og hvordan fungerer det? Hva er formålet med en børsintroduksjon? Formålet med en børsintroduksjon (IPO) er å skaffe kapital til et selskap ved å selge aksjer til publikum. Dette gjør at selskapet kan utvide, investere i nye prosjekter og betale ned gjeld. Det gir også en måte for tidlige investorer å … Les mer