Ticker Tape Definisjon

Et tickertape er en kontinuerlig strøm av markedsdata som vises på en skjerm som viser siste handelspris for et verdipapir. Begrepet er avledet fra de gamle telegrafmaskinene som en gang ble brukt til å sende aksjekurser fra børser til meglerfirmaer.

Ticker-bånd brukes fortsatt i dag, men de er erstattet av elektroniske displayer som viser mer informasjon enn bare siste handelspris. Disse skjermene viser også tidspunktet for handelen, størrelsen på handelen og prisendringen fra forrige handel.

Hva er tickertape laget av?

Det aller meste av tickertape er nå laget av polypropylen, en type plast. Dette materialet er sterkt og slitesterkt, men likevel lett og enkelt å skrive ut på. Det er også billig, noe som er viktig gitt det store volumet med tickertape som brukes på daglig basis. Hvem oppfant ticker-tape? Ticker-tape-maskinen ble oppfunnet av Edward Calahan i 1867. Den ble opprinnelig brukt til å overføre aksjekurser fra børsgulvet til meglerkontorer.

Hva var den første aksjekursen?

Den første børstickeren var «telegraphic ticker» og den ble oppfunnet av Edward Calahan i 1867. Den telegrafiske tickeren var en maskin som trykket aksjekurser på en papirstrimmel. Maskinen var koblet til en telegraflinje og den skulle skrive ut prisene på aksjer etter hvert som de ble omsatt på børsen. Hvordan analyserer du ticker tape? Når man analyserer ticker tape, ser man på sanntidsdataene til en gitt aksje eller verdipapir. Disse dataene inkluderer prisen på verdipapiret til hvert gitt øyeblikk, samt volumet av aksjer som omsettes. Ved å se på disse dataene kan tradere få en følelse av gjeldende markedssentiment for et bestemt verdipapir, samt få en følelse av hvor sikkerheten kan være på vei på kort sikt. Hvor pålitelig er tickertape-prognosen? Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert den spesifikke tickertape-prognosemetoden som brukes, nøyaktigheten til de underliggende dataene og erfaringen til traderen som bruker prognosen. Når det er sagt, generelt kan tickertape-prognoser være ganske pålitelige når alle disse faktorene tas i betraktning.