3-6-3 Regeldefinisjon

3-6-3-regelen er et populært ordtak i bankvirksomhet som refererer til de tre trinnene en bank tar når de låner ut penger: For det første låner de ut penger til innskytere til en lav rente; for det andre låner de ut penger til låntakere til en høyere rente; og til slutt tar de gebyrer for tjenester.

Regelen er oppkalt etter de tre typer renter som kreves av bankene: renten på innskudd, renten på lån og gebyrene for tjenester. Regelen skal hjelpe bankene med å tjene penger ved å låne ut penger til en høyere rente enn de betaler til innskytere.

3-6-3-regelen er ikke en egentlig forskrift, men den er en god rettesnor for hvordan bankene opererer.

Hvor lenge kan en bank begrense kontoen din?

En bank kan begrense kontoen din av en rekke årsaker, men vanligvis skjer det når du har en forfalt gjeld i banken, for eksempel en ubetalt kredittkortregning. Banken kan også sette en begrensning på kontoen din hvis du tidligere har foretatt forsinket betaling. I noen tilfeller kan banken til og med stenge kontoen din helt.

Hvor lang tid en bank kan begrense kontoen din avhenger av årsaken til begrensningen. Hvis det er fordi du har en restgjeld, kan banken begrense kontoen din inntil gjelden er betalt i sin helhet. Hvis det er på grunn av en historikk med forsinkede betalinger, kan banken bare begrense kontoen din i en bestemt periode, hvoretter den vil bli gjenåpnet. Men hvis kontoen din er stengt helt, vil den forbli stengt permanent.

Hva er 25x-regelen?

25x-regelen er en retningslinje som tilsier at du bør ha 25 ganger årsinntekten spart innen du går av med pensjon. Denne tommelfingerregelen er ment å hjelpe deg å sikre at du har nok spart til å dekke utgiftene dine i pensjonisttilværelsen.

Det er noen forskjellige måter å beregne pensjonsutgiftene på, men en vanlig metode er å anslå at du trenger 70 % av inntekten før pensjonering for å opprettholde levestandarden. Ved å bruke dette anslaget vil 25x-regelen foreslå at du må ha spart 25 ganger årsinntekten din før du går av med pensjon.

For eksempel, hvis du tjener $50 000 per år, må du ha $1,25 millioner spart før du går av med pensjon. Dette kan virke som mye, men husk at du sannsynligvis vil ha flere år på deg før du går av med pensjon. I tillegg, hvis du begynner å spare tidlig, vil du ha mer tid til å dra nytte av renters rente.

25x-regelen er bare en retningslinje, og du kan trenge mer eller mindre enn 25 ganger din årlige sparte inntekt avhengig av dine individuelle forhold. Det er imidlertid et godt utgangspunkt for å hjelpe deg med å sikre at du er i rute for en komfortabel pensjonisttilværelse. Hva er 20-regelen for å spare penger? 20-regelen er en retningslinje for hvor mye av inntekten du bør spare hver måned. Regelen sier at du skal spare 20 % av inntekten hver måned, uavhengig av dine øvrige økonomiske forpliktelser. Denne regelen kan hjelpe deg med å bygge opp sparepengene dine over tid, slik at du har en pute å falle tilbake på i tilfelle en uventet utgift eller nødsituasjon.

Hva er $27,40-regelen?

$27,40-regelen er en forskrift i USA som begrenser gebyrene som banker kan kreve for visse typer transaksjoner. Regelen ble implementert i 2009 som svar på finanskrisen, og den begrenser gebyrene som bankene kan kreve for ting som overtrekk og minibankuttak. Regelen har vært kontroversiell, og noen banker har forsøkt å finne måter å omgå den på.

Hvem har laget å si for stor til å mislykkes?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, ettersom uttrykket "too big to fail" har blitt brukt i en rekke sammenhenger opp gjennom årene. Imidlertid antas det generelt at uttrykket først fikk utbredt bruk under finanskrisen på slutten av 2000-tallet, da en rekke store banker og finansinstitusjoner ble ansett som "for store til å mislykkes" av den amerikanske regjeringen og gitt skattebetalerfinansierte redningspakker.