Registered Education Savings Plan (RESP)

En Registered Education Savings Plan (RESP) er en sparekonto som tilbyr skattelettelser for å oppmuntre foreldre til å spare til barnets utdanning. Pengene på kontoen kan brukes til å betale for undervisning, bøker og andre utgifter knyttet til videregående opplæring.

Det er to typer RESP-er: individuelle og familier. Individuelle RESP-er kan bare brukes til ett barn, mens familie-RESPer kan brukes til flere barn.

Regjeringen tilbyr en rekke insentiver for å oppmuntre foreldre til å åpne en RESP, inkludert Canada Education Savings Grant (CESG) og Canada Learning Bond (CLB). CESG er et tilskudd som matcher 20 % av de første $2500 som blir bidratt til en RESP hvert år, opp til et maksimum på $500 per år. CLB er et tilskudd på $500 som er tilgjengelig for lavinntektsfamilier, og ytterligere $100 per år for familier som åpner en RESP før barnet deres fyller 15 år.

RESP-er beskattes ikke når pengene tas ut for å betale for utdanningsutgifter. Imidlertid beskattes investeringsinntektene på kontoen etter barnets sats når de tas ut.

Foreldre bør vurdere å åpne en RESP hvis de er interessert i å spare til barnets utdanning. De statlige insentivene kan gjøre RESP-er til et attraktivt alternativ, og pengene på kontoen kan brukes til å dekke en rekke utdanningsrelaterte utgifter.

Hvordan bruker jeg min 529 til å betale for undervisning?

Det er et par ting å vite før du bruker en 529 for å betale for undervisning. For det første er en 529 en høyskolespareplan som er sponset av en stat eller utdanningsinstitusjon. Pengene i en 529 vokser skatteutsatt og kan brukes skattefritt til kvalifiserte utdanningsutgifter, inkludert undervisning, avgifter, bøker og visse rom- og kostkostnader.

For å bruke en 529 til å betale for undervisning, må du først åpne en 529-konto. Når du har åpnet en konto, må du utpeke en mottaker, som er personen som skal bruke kontoen til å betale for utdanningen sin. Du må også bestemme hvordan du vil finansiere kontoen. Det er noen måter å gjøre dette på, inkludert å gi bidrag selv, sette opp automatiske bidrag eller overføre penger fra en annen konto.

Når kontoen er finansiert, kan du begynne å bruke pengene til å betale for undervisning. For å gjøre dette, må du be om en distribusjon fra kontoen. Pengene vil da bli sendt til skolen, og du vil være ansvarlig for å betale skatter som måtte komme på utdelingen.

Er 529 den beste måten å spare til college?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, da den beste måten å spare til college på vil variere avhengig av hver families individuelle forhold. Imidlertid kan 529 høyskolespareplaner være et godt alternativ for mange familier, siden de tilbyr en rekke fordeler, inkludert skattefri vekst og muligheten til å bruke midlene til en rekke utgifter. I tillegg kan 529 planer brukes i forbindelse med andre sparestrategier, for eksempel stipend og økonomisk støtte, for å gjøre college rimeligere.

Hvor mye bør jeg legge inn i RESP per måned?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av noen få faktorer, inkludert alderen til barnet ditt, de forventede kostnadene ved college og din egen økonomiske situasjon.

Hvis barnet ditt er ungt, kan det være lurt å starte med mindre månedlige bidrag og øke beløpet etter hvert som barnet blir eldre. Du kan for eksempel bidra med $50 per måned når barnet ditt er 5 år, og deretter øke det månedlige bidraget til $100 når barnet ditt er 10 år.

De forventede kostnadene ved college er også en faktor å vurdere. Hvis du regner med at college vil koste $50 000, må du bidra med mer hver måned enn hvis du regner med at det vil koste $20 000.

Din egen økonomiske situasjon er også en faktor å vurdere. Hvis du sliter med å få endene til å møtes, kan du kanskje ikke bidra like mye hver måned som en som har høyere inntekt.

Til syvende og sist er det ikke noe fast svar på hvor mye du skal bidra til din RESP per måned. Du må vurdere alle disse faktorene og ta en avgjørelse som er riktig for deg og din familie.

Hva er fordelen med en 529 utdanningspareplan?

Det er mange fordeler med en 529 utdanningspareplan. En av de største fordelene er at pengene på kontoen kan brukes skattefritt til kvalifiserende utdanningsutgifter. Dette inkluderer undervisning, avgifter, bøker og visse utgifter til rom og kost. En annen fordel er at kontoen kan brukes på alle kvalifiserte institusjoner, inkludert både offentlige og private høyskoler og universiteter. I tillegg kan kontoen brukes til andre utgifter, for eksempel enkelte læreprogrammer og studier i utlandet.

En annen fordel med en 529 utdanningspareplan er at kontoeieren beholder kontrollen over kontoen.Dette betyr at mottakeren kan bruke pengene til kvalifiserende utdanningsutgifter, selv om de bestemmer seg for å gå på en annen skole enn opprinnelig planlagt. I tillegg, hvis mottakeren ikke trenger pengene til utdanningsutgifter, kan kontoeieren endre mottakeren til et annet familiemedlem.

Det er også noen skattefordeler ved en 529 utdanningspareplan. Pengene på kontoen vokser skatteutsatt, og uttak er skattefrie så lenge de brukes til kvalifiserende utdanningsutgifter. Dette kan gi en betydelig skattefordel, spesielt hvis kontoeieren er i en høyere skatteklasse enn mottakeren.

529 utdanningspareordninger har også mange andre fordeler, som lave minimumsinvesteringskrav og muligheten til å sette opp automatiske bidrag. kontoeiere bør rådføre seg med en finansiell rådgiver for å lære mer om fordelene med en 529 utdanningspareplan og hvordan den best kan passe inn i deres overordnede økonomiske plan.

Hva er ulempene ved å bruke 529-kontoer?

Det er flere potensielle ulemper ved å bruke 529-kontoer, inkludert potensielle skatter og avgifter, risikoen for å tape penger hvis mottakeren ikke går på college, og muligheten for at kontomidlene ikke vil dekke hele kostnadene ved college.

1) Potensielle skatter og avgifter:

Uttak fra 529 kontoer er generelt underlagt føderal og statlig inntektsskatt, samt en 10 % føderal straffeskatt. Det kan også være andre gebyrer knyttet til kontoen, for eksempel kontovedlikeholdsgebyrer, uttaksgebyrer og investeringsforvaltningsgebyrer.

2) Risiko for å tape penger hvis mottakeren ikke går på college:

Hvis mottakeren av en 529-konto ikke går på college, kan kontomidlene bli underlagt skatter og straffer. I tillegg kan det hende at kontoeieren ikke kan få tilbake bidragene som ble gitt til kontoen.

3) Mulighet for at kontomidlene ikke vil dekke hele kostnaden ved høyskole:

Kostnadene ved høyskole har økt raskere enn inflasjonsraten, og 529 kontomidler kan ikke holde tritt. I tillegg kan kontomidlene bare brukes til kvalifiserte utdanningsutgifter, som kanskje ikke dekker hele kostnaden for oppmøte.