Veiledende matchpris

Den veiledende matchprisen er prisen som en market maker er villig til å matche en handel til. Denne prisen er ikke nødvendigvis den samme som dagens markedspris, men den er en god indikator på hvor markedet er på vei.

Hva er fri flytende markedsverdi?

Fri flytende markedsverdi er en metode for å måle et selskaps verdi som ekskluderer aksjer som ikke er tilgjengelig for offentlig handel. Dette gjenstår bare aksjene som investorer kan kjøpe og selge på det åpne markedet. Resultatet er et mer nøyaktig mål på et selskaps sanne verdi.

Det er noen forskjellige måter å beregne fri flytende markedsverdi på. Den vanligste metoden er å ta det totale antallet utestående aksjer og multiplisere det med gjeldende aksjekurs. Dette ekskluderer aksjer som eies av innsidere, for eksempel bedriftsledere, og aksjer som er underlagt restriksjoner, for eksempel de som ennå ikke er fullt opptjent.

En annen måte å beregne fri flytende markedsverdi på er å ta markedsverdien til et selskap og justere den for antall aksjer som ikke er tilgjengelig for handel. Dette kan gjøres ved å trekke antall bundne aksjer fra det totale antallet utestående aksjer.

Fri flytende markedsverdi er viktig fordi det gir et mer nøyaktig bilde av et selskaps sanne verdi. Når bundne aksjer er inkludert i beregningen, kan det blåse opp markedsverdien og få et selskap til å se mer verdifullt ut enn det egentlig er. Ved å ekskludere disse aksjene kan investorer få en bedre følelse av hva et selskap egentlig er verdt.

Hvordan fungerer førmarkedshandel?

Pre-market trading er perioden før aksjemarkedet åpner. I løpet av denne tiden kan investorer kjøpe og selge aksjer og andre verdipapirer. Åpningstider før markedet er fra 4:00 til 9:30 EST.

Aksjemarkedet åpner kl. 9.30 EST og stenger kl. 16.00. EST. Pre-market trading er perioden før aksjemarkedet åpner. I løpet av denne tiden kan investorer kjøpe og selge aksjer og andre verdipapirer.

Åpningstider før markedet er fra 04:00 til 09:30 EST. Handel etter arbeidstid er perioden etter at børsen stenger. I løpet av denne tiden kan investorer kjøpe og selge aksjer og andre verdipapirer. Åpningstider etter åpningstid er fra kl. 16.00. til 20:00 EST. Hvem setter reserveprisen på auksjonen? Reservasjonsprisen settes av selgeren av auksjonsgjenstanden.

Hva er indikativ likevektspris IEP?

En indikativ likevektspris (IEP) er prisen som en eiendel handles til i et "normalt" eller "likevektsmarked". Denne prisen bestemmes av samspillet mellom tilbud og etterspørsel etter eiendelen, og er vanligvis representert ved midtpunktet mellom kjøps- og salgsprisene.

IEP er viktig fordi det gir et referansepunkt for tradere for å vurdere om gjeldende markedspris er "fair value" eller ikke. Hvis markedsprisen er betydelig over eller under IEP, kan dette være en indikasjon på at markedet er "ute av balanse" og at prisene kan være grunn for en korreksjon.

Hva er pre trading session?

Førhandelsøkten er tidsperioden mellom åpningen av markedene og starten av den vanlige handelsøkten. Denne perioden brukes vanligvis av tradere for å forberede seg på dagens handelsaktiviteter. I løpet av denne tiden kan tradere gjennomgå markedsdata, legge inn bestillinger og gjøre nødvendige justeringer av posisjonene sine. Forhandelsøkten varer vanligvis i 30 minutter.