Utbetaling

En utbetaling er den periodiske utbetalingen til innehaveren av en livrentekontrakt, vanligvis på måneds- eller kvartalsbasis. Størrelsen på utbetalingen avhenger av investeringsytelsen til de underliggende eiendelene, samt vilkårene i kontrakten.

Hvordan utbetales livrenter til begunstigede? Livrenter utbetales til begunstigede på en rekke måter, avhengig av vilkårene i livrentekontrakten og ønskene til livrenteeieren. De fleste livrenter betaler en fast sum penger til mottakeren hvert år, men noen livrenter lar mottakeren velge hvordan pengene skal utbetales. Noen livrenter lar også mottakeren motta en engangsutbetaling, enten alt på en gang eller i avdrag. Hvor lenge varer en livrente? En livrenteutbetaling utbetales vanligvis i løpet av en persons levetid, selv om noen livrenter kan ha en fastsatt utbetalingsperiode. Hva er en livrenteutbetaling? En livrenteutbetaling er den periodiske utbetalingen til livrentemottakeren av livrenteutstederen. Livrenteutsteder er finansinstitusjonen, for eksempel et forsikringsselskap, som utsteder livrentekontrakten. Hva er vilkårene for en livrente? En livrente er en forsikringsavtale som sørger for periodiske utbetalinger til livrentemottakeren, som begynner enten umiddelbart eller på et fremtidig tidspunkt. Utbetalingene kan være for en bestemt periode eller for livrenteantens liv. Hvilken av følgende er en annen betegnelse for akkumuleringsperioden til en livrente? Akkumuleringsperioden for en livrente er den perioden penger settes inn på livrenten. En annen betegnelse for dette er «sparefasen» eller «akkumuleringsfasen».