Tilbud

Et tilbud er et forslag om å kjøpe eller selge et verdipapir til en bestemt pris. Det kan gjøres av en megler-forhandler til en kunde, av en kunde til en annen, eller av en verdipapirutsteder.

Hvordan lister du ferdigheter på en jobbsøknad?

Når du lister ferdigheter på en jobbsøknad, sørg for å inkludere både harde og myke ferdigheter. Harde ferdigheter er spesifikke, lærebare ferdigheter som kan kvantifiseres, for eksempel skriving, skriving, matematikk og programmering. Myke ferdigheter, på den annen side, er personlige egenskaper som gjør deg i stand til å samhandle effektivt med andre. Eksempler på myke ferdigheter inkluderer kommunikasjon, problemløsning og teamarbeid.

Når du oppgir ferdigheter på en jobbsøknad, vær så spesifikk som mulig. For eksempel, i stedet for bare å liste "datakunnskaper", inkluderer de spesifikke programmene du er dyktige i, for eksempel Microsoft Word, Excel og PowerPoint. Hvis du har erfaring med å bruke en bestemt type utstyr eller maskiner, må du huske å oppgi det også.

I tillegg til å oppgi ferdighetene dine i jobbsøknaden, sørg for å fremheve dem i følgebrevet og CV-en. For hver stilling du søker på, skreddersy følgebrevet ditt for å understreke de ferdighetene som er mest relevante for den aktuelle jobben. I CV-en din tar du med en «Skills»-seksjon der du viser alle ferdighetene dine, samt en «Key Skills»-seksjon der du fremhever de ferdighetene som er mest relevante for jobbene du søker på.

Hva kan jeg sette inn ferdigheter på CV-en min?

Noen eksempler på ferdigheter som kan inkluderes på en CV i kategorien "Trading" er:

-Analytiske ferdigheter
-Resultatanalyse
-Finansiell analyse
-Teknisk analyse
-Utvikling av handelsstrategi * * -Risikostyring
-Porteføljestyring
-Utføring av handler
- Oppgjør av handler
- Clearing av handler

Hva er et annet ord for handelsaksjer? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da begrepet «handelsaksje» kan ha ulik betydning i ulike sammenhenger. Generelt inkluderer imidlertid noen andre ord som kan brukes for å beskrive handelsaksjer "verdipapirer", "investeringer", "aksjer" eller "aktiva". Hvem er detaljhandlere? Detaljhandlere er enkeltpersoner som handler med finansielle instrumenter for egen personlig vinning, snarere enn for profesjonelle eller institusjonelle formål. Detaljhandlere handler vanligvis gjennom meglerhus og verdipapirforetak, og kan bruke en rekke forskjellige strategier, inkludert dagshandel, swing trading og posisjonshandel. Detaljhandlere er vanligvis ikke så sofistikerte som profesjonelle handelsmenn, og kan være mer utsatt for å ta emosjonelle eller impulsive beslutninger.

Hva betyr jobbspesifikasjon?

En jobbspesifikasjon, også kjent som en stillingsbeskrivelse, er et dokument som skisserer hovedansvaret, pliktene og kravene til en bestemt jobb. Den brukes av arbeidsgivere for å identifisere potensielle kandidater til en stilling og av ansatte for å få en bedre forståelse av hva jobben innebærer.

En stillingsspesifikasjon bør inneholde en kort oversikt over bedriften eller organisasjonen, avdelingen jobben er i, og stillingstittelen. Den bør deretter liste opp nøkkelansvarene til rollen, samt ferdigheter, kunnskap og erfaring som kreves. Dokumentet bør også beskrive eventuelle andre krav til jobben, for eksempel arbeidstid, kleskode eller reise.