Ikke inkluder disse tingene på CV-en din

Hva er en CV?

En CV er et dokument som beskriver dine kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter for å søke på en jobb. Det er viktig å skreddersy din CV til hver jobb du søker på, da hver jobb vil ha forskjellige krav. CV-en din skal ikke inneholde noen personlig informasjon, slik som alder, rase eller religion.

Hvilken beskriver best en CV? En CV er et skriftlig dokument som skisserer din utdannelse, erfaring, ferdigheter og annen relevant informasjon. Din CV er ofte det første trinnet i jobbsøknadsprosessen, og det er din mulighet til å gjøre et godt inntrykk på potensielle arbeidsgivere. Hvordan sier du CV? Det er noen forskjellige måter du kan si CV. Du kan si «Her er CV-en min», «Dette er CV-en min» eller «Jeg har lagt ved CV-en min».

Hva er de fire forskjellige typene CVer?

Det er fire hovedtyper av CV: kronologisk, funksjonell, kombinasjon og målrettet.

1. Kronologiske CVer viser arbeidserfaringen din i omvendt kronologisk rekkefølge, og starter med din nåværende eller siste jobb. Denne typen CV er best for jobbsøkere med en konsekvent arbeidshistorie og som søker på jobber innen lignende felt.

2. Funksjonelle CVer fokuserer på dine ferdigheter og erfaring, snarere enn på din kronologiske arbeidshistorie. Denne typen CV er best for jobbsøkere med hull i arbeidshistorien, eller som bytter karriere.

3. Kombinasjons-CV er en hybrid av de kronologiske og funksjonelle CV-typene, og viser både dine ferdigheter og erfaring, samt din arbeidshistorie. Denne typen CV er best for jobbsøkere med en blanding av både ferdigheter og arbeidserfaring, eller som bytter karriere.

4. Målrettede CVer er tilpasset en spesifikk jobb eller bedrift, og viser kun ferdigheter og erfaring som er relevante for den aktuelle jobben eller bedriften. Denne typen CV er best for jobbsøkere som søker på en spesifikk jobb eller bedrift, eller som har veldig spesifikke ferdigheter og erfaring. Hvorfor kalles det en CV? En CV er et dokument som beskriver dine faglige kvalifikasjoner og erfaring. Ordet "resume" kommer fra det franske ordet "résumé" som betyr "sammendrag".

Hva er tre typer CV?

1. Den kronologiske CV-en er den vanligste typen CV og viser arbeidshistorikken din i omvendt kronologisk rekkefølge, og starter med din siste posisjon øverst.
2. Den funksjonelle CV-en legger vekt på dine ferdigheter og evner i stedet for din arbeidshistorie og brukes ofte av personer som bytter karriere eller har hull i arbeidshistorien.
3. Kombinasjons-CV er en blanding av kronologiske og funksjonelle CV-formater og brukes ofte av personer med en sterk arbeidshistorie som også ønsker å fremheve sine ferdigheter og evner.