Staple Thesis Definition

Hovedoppgaven er en teori om økonomisk utvikling som understreker rollen til primærvarer i dannelsen av rikdom. Teorien antyder at land som er utstyrt med rikelige naturressurser (f.eks. olje, mineraler, tømmer, etc.) er mer sannsynlig å oppleve økonomisk vekst enn de uten slike ressurser.

Hovedoppgaven ble først foreslått av den kanadiske økonomihistorikeren Harold Innis på 1940-tallet. Innis hevdet at den kanadiske økonomien først og fremst hadde utviklet seg på grunn av utnyttelsen av hovedressurser (f.eks. pels, fisk, tømmer, etc.). Han antydet at den tidlige bosettingen av Canada skyldtes den høye etterspørselen etter disse varene i Europa.

Innis' teori ble senere utvidet av andre økonomer, som Walter Prescott Webb i The Great Plains (1931) og W. Arthur Lewis i The Theory of Economic Growth (1955). Lewis hevdet at hovedoppgaven kunne brukes til å forklare den økonomiske utviklingen til land i Karibia og Afrika.

Hovedoppgaven har blitt kritisert av noen økonomer med den begrunnelse at den ikke tar hensyn til rollen til andre faktorer (f.eks. menneskelig kapital, institusjoner osv.) i økonomisk utvikling. Teorien er imidlertid fortsatt en viktig del av den økonomiske historien til Canada og andre råvarerike land. Hva er en hovedavling i koloniene? En stiftavling er en avling som dyrkes i store mengder og er en betydelig del av kostholdet i en bestemt region. I de amerikanske koloniene var de viktigste hovedavlingene hvete, mais og ris.

Hvilken naturressurs er en stift i økonomien i Canada? Den viktigste naturressursen i den kanadiske økonomien er olje. Canada er en av verdens største produsenter og eksportører av olje, og oljeindustrien er en viktig driver for den kanadiske økonomien. I tillegg til olje er Canada også en stor produsent og eksportør av andre naturressurser, som tømmer, mineraler og naturgass.

Hva betyr stift i historien?

Stift i historien refererer til en gruppe varer som er avgjørende for økonomien i en region eller et land. Begrepet brukes oftest i referanse til landbruksprodukter, for eksempel hvete, mais eller ris, som dyrkes i store mengder og eksporteres til andre regioner eller land. Hva er hoveddietten i Amerika? Hoveddietten til Amerika er en diett som er høy i bearbeidet og hurtigmat. Kostholdet inneholder også mye fett, salt og sukker. Denne dietten har vært knyttet til fedme, hjertesykdom og diabetes. Hva er en stift i samfunnet? En stift i fellesskapet er en viktig tjeneste eller ressurs som er mye brukt og avhengig av medlemmer av fellesskapet. Vanlige stifter inkluderer dagligvarebutikker, apotek, bensinstasjoner og skoler.