Periodisk betalingsplan Definisjon

En periodisk betalingsplan er en vanlig investeringsplan der en investor bidrar med en fast sum penger med faste intervaller (vanligvis månedlig) til et aksjefond. Pengene brukes deretter til å kjøpe andeler i fondet, som deretter holdes av investoren.

Hovedfordelen med en periodisk betalingsplan er at den tillater investorer å snitte investeringene i dollar-kostnad, noe som kan bidra til å redusere den totale risikoen for investeringen. Dette er fordi investoren kjøper flere enheter når prisene er lave og færre enheter når prisene er høye, noe som jevner ut de samlede prissvingningene.

En annen fordel med periodiske betalingsplaner er at de kan bidra til å disiplinere investorer ved å tvinge dem til å foreta vanlige investeringer. Dette er fordi investoren er forpliktet til å gi regelmessige bidrag og kan ikke bare slutte å investere når markedene er nede.

Den største ulempen med periodiske betalingsplaner er at de kan være lite fleksible, da investoren er forpliktet til å gi regelmessige bidrag uavhengig av markedsforhold. Dette kan være et problem hvis investoren trenger å få tilgang til pengene sine tidlig, da de kan bli tvunget til å selge andeler med tap for å ta ut pengene.

Samlet sett kan periodiske betalingsplaner være et nyttig verktøy for investorer som ønsker å oppnå gjennomsnittlig dollarkostnad på investeringene sine og som er villige til å forplikte seg til regelmessige bidrag. Det er imidlertid viktig å være klar over de potensielle ulempene før du investerer i en av disse planene. Hva er en minimum periodisk betaling? En minimum periodisk betaling er det minste beløpet du kan bidra med til et aksjefond med jevne mellomrom. For eksempel, hvis du har et aksjefond med en minimumsinvestering på $25, kan du bidra med så lite som $25 per måned til det fondet. Hvilket begrep er ikke relatert til verdipapirfond? Begrepet "front-end load" er ikke relatert til verdipapirfond.

Hvor mange typer fond er det?

Ifølge Investment Company Institute var det 8 836 aksjefond i USA per 31. desember 2019. Denne summen inkluderer både aksje- og obligasjonsfond.

Aksjefond kan deles videre inn i flere underkategorier, inkludert nasjonale, internasjonale og sektorfond. Obligasjonsfond kan også deles videre inn i underkategorier, inkludert statlige, bedrifts- og høyavkastningsfond.

Det finnes også en rekke andre typer fond, inkludert pengemarkedsfond, indeksfond og børshandlede fond (ETF).

Hva omtales som en sekvens av like periodiske betalinger med jevne mellomrom?

En sekvens av like periodiske utbetalinger med jevne mellomrom blir ofte referert til som en livrente. En livrente kan enten være en fast livrente, hvor de periodiske utbetalingene er faste, eller en variabel livrente, der de periodiske utbetalingene kan variere. Er SIP månedlig eller årlig? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da svaret vil avhenge av det aktuelle aksjefondet. Imidlertid tilbyr mange verdipapirfond en månedlig eller årlig abonnementsplan, som lar investorer gi regelmessige bidrag til fondet.