Payable-Through-Draft (PTD) Definisjon

En payable-through-draft (PTD) er en anfordringskonto som kan brukes til å foreta betalinger til tredjeparter. Kontoinnehaveren gir banken tillatelse til å foreta betalinger på deres vegne, og banken belaster kontoen med beløpet for betalingen pluss eventuelle gebyrer. PTD-er ligner på sjekker, men de behandles elektronisk og brukes ofte til å betale regninger på nettet. Hvordan fungerer en gjeldende konto? En betalingskonto er en konto som brukes til å betale regninger. Kontohaver kan bruke kontoen til å foreta betalinger til kreditorer, og kontoen vil bli brukt til å betale regningen når den forfaller.

Hva er hovedtypene av utkast?

Det er fire hovedtyper av utkast: top-down, bottom-up, middle-out og hybrid.

Top-down utkast starter med den globale økonomien og jobber seg ned til individet. Denne typen utkast brukes ofte av økonomer når de prøver å forutsi fremtidige trender.

Nedenfra og opp-utkast starter med individet og jobber seg opp til den globale økonomien. Denne typen utkast brukes ofte av bedrifter når de prøver å forstå forbrukeratferd.

Midt-ut-utkast starter midt i økonomien og jobber seg utover. Denne typen utkast brukes ofte av beslutningstakere når de prøver å forstå virkningen av deres politikk.

Hybridutkast er en kombinasjon av to eller flere av de andre typene utkast. Denne typen utkast brukes ofte av forskere når de prøver å forstå et komplekst fenomen.

Hva er banktrekk med eksempel? En bankveksel er en sjekk som er trukket på en bank og signert av en autorisert bankfunksjonær. Sjekken er da et omsettelig instrument som kan brukes til å foreta betalinger. Hvis du for eksempel skulle kjøpe en bil fra en forhandler, kan forhandleren be deg om å oppgi en bankveksel for hele kjøpesummen for bilen. Hva betyr betalbar på sjekk? Betalbar betyr at sjekken kan innløses eller settes inn.

Hva er de 4 funksjonene til leverandørgjeld?

De fire funksjonene til leverandørgjeld er å registrere fakturaer, spore betalinger, avstemme kontoer og rapportere om utgifter.

1. Registrering av fakturaer: Leverandørgjeld må holde styr på alle pengene som et selskap skylder til sine leverandører. Dette inkluderer registrering av hver faktura som kommer inn, så vel som eventuelle betalinger for disse fakturaene.

2. Spore betalinger: Leverandørgjeld må også spore alle betalinger gjort til leverandører. Denne informasjonen brukes til å avstemme kontoer og sørge for at alle betalinger er oppdatert.

3. Avstemming av kontoer: En del av avstemming av kontoer er å sørge for at alle betalinger er utført. Dette kan gjøres ved å matche fakturaene med innbetalingene. Eventuelle avvik må undersøkes og løses.

4. Rapportering om utgifter: Leverandørgjeld gir også informasjon om utgifter for å hjelpe ledere med å ta beslutninger om hvor de skal allokere ressurser. Dette inkluderer å lage rapporter som beskriver hvor mye penger som ble brukt på hver leverandør, samt hvilke typer produkter eller tjenester som ble kjøpt.