Oppbevaring

Når du setter inn penger i en bank, overlater du i hovedsak pengene dine til banken for oppbevaring. Banken blir da ansvarlig for å holde pengene dine trygge. Til gjengjeld for denne tjenesten vil banken vanligvis belaste deg med et lite gebyr.

Hva er de 4 typene banker?

Det er fire hovedtyper av banker i USA:

1. Forretningsbanker: Dette er de tradisjonelle bankene som folk flest kjenner til. Kommersielle banker tilbyr sjekk- og sparekontoer, lån og andre finansielle produkter til enkeltpersoner og bedrifter.

2. Investeringsbanker: Investeringsbanker fokuserer på å skaffe kapital til andre virksomheter og organisasjoner. De tilbyr også rådgivningstjenester, for eksempel råd om fusjoner og oppkjøp, og garanterer nye verdipapiremisjoner.

3. Spare- og låneforeninger (S&L): S&L ligner på forretningsbanker, men de har fokus på boliglån og andre forbrukslån.

4. Kredittforeninger: Kredittforeninger er medlemseide samvirkeforetak som tilbyr banktjenester og andre finansielle tjenester til sine medlemmer.

Hva er de grunnleggende bankkonseptene?

Det er fire grunnleggende bankkonsepter:

1. Det første er begrepet risiko. Banker driver med å låne ut penger, og når de gjør det, tar de en viss risiko. For å beskytte seg mot denne risikoen krever de renter på lånene de gir.

2. Det andre konseptet er likviditet. En bank må ha nok kontanter for hånden til å dekke uttakene til kundene sine. For å sikre dette holder bankene en del av innskuddene sine i reserve, og de tilbyr også tjenester som lån og kredittlinjer som kan gi dem ekstra likviditet ved behov.

3. Det tredje konseptet er solvens. En bank må ha nok eiendeler til å dekke sine forpliktelser. Dette betyr at dersom en bank skulle låne ut alle sine innskudd, ville den fortsatt ha nok penger til å dekke uttakene til kundene sine.

4. Det fjerde og siste konseptet er lønnsomhet. En bank må tjene nok penger til å dekke utgiftene sine og tjene avkastning til aksjonærene. For å gjøre dette tar bankene gebyrer for sine tjenester, og de investerer også innskuddene sine i rentebærende eiendeler. Er det trygt å holde ett ord? Ja, "oppbevaring" kan brukes som et enkelt ord. Det er et substantiv som refererer til handlingen med å holde noe trygt.

Hva er en gull SKR?

En gull SKR er en spesiell type bankkonto som kan brukes til å lagre gull. Gullet oppbevares i form av barer eller mynter, og kontoinnehaveren kan bruke kontoen til å kjøpe og selge gull. Kontoen kan også brukes til å lagre andre edle metaller, som sølv og platina.

Hvem er den største depotbanken?

I følge en 2019-rapport fra The Banker, er Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) verdens største depotbank. Rapporten bemerker at ICBC hadde 5,8 billioner dollar i eiendeler under varetekt i 2018, en økning fra år til år på 20,5 %. Rapporten bemerker også at ICBC har vært den største depotbanken i verden i seks år på rad.