Writer Definisjon

En forfatterdefinisjon er en type opsjonshandelsstrategi der traderen søker å tjene på premien betalt av opsjonskjøperen. Forfatteren selger opsjonen, og samler inn premien som fortjeneste. Hvis opsjonen utløper verdiløs, beholder forfatteren hele premien. Hvis opsjonen utøves, kan forfatteren bli tildelt det underliggende verdipapiret til innløsningskursen, på hvilket tidspunkt de vil pådra seg et tap. Hva … Les mer

Oppbevaring

Når du setter inn penger i en bank, overlater du i hovedsak pengene dine til banken for oppbevaring. Banken blir da ansvarlig for å holde pengene dine trygge. Til gjengjeld for denne tjenesten vil banken vanligvis belaste deg med et lite gebyr. Hva er de 4 typene banker? Det er fire hovedtyper av banker i … Les mer

Advanced Internal Rating-Based (AIRB) definisjon

Den avanserte interne vurderingsbaserte (AIRB) tilnærmingen er et rammeverk for banker å bruke når de skal estimere sannsynligheten for mislighold (PD) for en låntaker. AIRB-tilnærmingen ble utviklet av Basel-komiteen for banktilsyn (BCBS) og først publisert i 2003. Under AIRB-tilnærmingen må en bank først utvikle et internt ratingsystem for låntakere. Dette interne ratingsystemet må ta hensyn … Les mer