Operation Twist

"Operation Twist" er et begrep som brukes for å beskrive en pengepolitisk manøver utført av den amerikanske sentralbanken på 1960-tallet. Målet med politikken var å senke de langsiktige rentene og dermed stimulere økonomisk aktivitet.

Policyen ble kalt "Operation Twist" fordi den innebar at Fed solgte kortsiktige statspapirer og brukte inntektene til å kjøpe langsiktige statspapirer. Dette hadde effekten av å "vri" rentekurven (dvs. flate den ut), siden kortsiktige renter generelt var lavere enn langsiktige renter på den tiden.

Operation Twist-politikken ble sett på som vellykket i å nå sine mål, og den ble senere replikert av andre sentralbanker.

Hva betyr QE?

Kvantitative lettelser (QE) er en ukonvensjonell pengepolitikk der en sentralbank kjøper statsobligasjoner eller andre finansielle eiendeler for å senke renten og øke pengemengden.

QE anses som ukonvensjonell fordi den vanligvis brukes når rentene allerede er på eller nær null, og dermed har sentralbanker begrenset mulighet til å bruke mer konvensjonelle pengepolitiske verktøy som å endre renten.

Sentralbanken kan også kjøpe andre eiendeler som selskapsobligasjoner eller utenlandske statsobligasjoner.

QE er ment å stimulere økonomien ved å øke pengemengden og senke rentene, noe som bør stimulere til utlån og investeringer.

Effektene av QE diskuteres ofte, og noen økonomer hevder at det er ineffektivt eller til og med kontraproduktivt.

Hva er full form for OMO? Den fullstendige formen for OMO er "åpne markedsoperasjoner." Åpne markedsoperasjoner er det primære verktøyet sentralbanker bruker for å påvirke nivået på kortsiktige renter i økonomien. Åpne markedsoperasjoner innebærer kjøp eller salg av statspapirer i det åpne markedet for å utvide eller redusere pengenivået i banksystemet.

Hva er langsiktige repooperasjoner?

Langsiktige repooperasjoner er gjenkjøpsavtaler med løpetid over én dag. Federal Reserve gjennomfører langsiktige repooperasjoner for å hjelpe til med å kontrollere tilførselen av reservesaldoer i banksystemet og for å administrere federal funds rate. Langsiktige repooperasjoner utføres med et bredere spekter av motparter enn repooperasjoner over natten, og brukes vanligvis for å supplere tilgangen på reservebalanser i perioder med store finansieringsbehov. Hva står PMO for? PMO står for "Premium Mortgage Offering." PMO er en type boliglånsprodukt som tilbyr en høyere rente i bytte mot en høyere forskuddsbetaling.

Hvordan fungerer Qt?

Enkelt sagt er Qt et verktøysett som lar utviklere lage programvare med et grafisk brukergrensesnitt (GUI). Qt gir et sett med vanlige byggeklosser for GUI-applikasjoner, noe som gjør det raskt og enkelt å lage programvare med et profesjonelt utseende grensesnitt.

Qt er skrevet i C++ og er tilgjengelig for et bredt spekter av plattformer, inkludert Windows, Linux, OS X, Android og iOS. Qt-applikasjoner kan skrives i enten C++ eller QML, et deklarativt språk designet spesielt for å lage brukergrensesnitt.

Qt eies av Digia, et finsk selskap som kjøpte programvaren fra Nokia i 2012.