Operation Twist

«Operation Twist» er et begrep som brukes for å beskrive en pengepolitisk manøver utført av den amerikanske sentralbanken på 1960-tallet. Målet med politikken var å senke de langsiktige rentene og dermed stimulere økonomisk aktivitet. Policyen ble kalt «Operation Twist» fordi den innebar at Fed solgte kortsiktige statspapirer og brukte inntektene til å kjøpe langsiktige statspapirer. … Les mer