Negativ forsikring

Negativ sikkerhet er en type sikkerhet som vanligvis gis av en uavhengig revisor for å gi sikkerhet for at det ikke er vesentlig feilinformasjon i regnskapet til en enhet. Denne typen sikkerhet gis typisk i form av et negativt bekreftelsesbrev, som er et brev der revisor sier at de ikke har funnet vesentlig feilinformasjon i … Les mer

Hva er distribusjon?

Definisjonen av distribusjon er relatert til settet med handlinger som utføres fra det øyeblikket et produkt er laget av produsenten til det er kjøpt av den endelige forbrukeren. Målet med distribusjonen er å garantere ankomsten av et produkt eller til kunden. Distribusjon er en av faktorene eller variablene i markedsføringsmiksen, også kjent som markedsføringsblanding. Den … Les mer

Kategorier F