Labor Union: Definisjon, historie og eksempler

Arbeidsunionen: Hva er det, dens historie og eksempler Hva var den første fagforeningen? Den første Arbeidsunionen i USA var Philadelphia Carpenters 'Company, opprettet i 1724. Unionen ble dannet som svar på en lønnskonflikt mellom snekkere og deres arbeidsgivere. Tømrerne gikk i streik og krevde en lønnsøkning. Arbeidsgiverne nektet å buge, så snekkere dannet sin egen union. Forbundet lyktes med å vinne en lønnsøkning for medlemmene.

Hva ble fagforeninger brukt til?

Fagforeninger ble opprinnelig dannet i et forsøk på å beskytte arbeidere mot urettferdige eller utrygge arbeidsforhold, samt for å sikre bedre lønn og fordeler. Over tid har de også blitt involvert i politisk talsmann og aktivisme på vegne av arbeidere og arbeiderklassen bredere.

Hva er et eksempel på en lokal fagforening?

En lokal fagforening er en fagforening som representerer arbeidere i et spesifikt geografisk område. Lokale fagforeninger er vanligvis tilknyttet en nasjonal eller internasjonal union. For eksempel består International Brotherhood of Teamsters av mange lokale fagforeninger, som hver representerer arbeidere i en spesifikk region.

Hva er hovedverktøyene til fagforeninger? Hovedverktøyene til fagforeninger er organisering, forhandlinger og håndheving. Organisering er prosessen med å bringe arbeidere sammen for å danne en fagforening. Forhandlinger er prosessen med å forhandle om en kontrakt mellom unionen og arbeidsgiveren. Å håndheve er prosessen med å sørge for at vilkårene i kontrakten blir oppfylt.

Hvilken er den beste definisjonen av fagforening?

Den beste definisjonen av en fagforening er en organisasjon av arbeidere som eksisterer for å beskytte og fremme interessene til medlemmene. Fagforeninger forhandler med arbeidsgivere på vegne av medlemmene om spørsmål som lønn, fordeler og arbeidsforhold.