kvartal-til-dato (QTD)

Kvartal-til-dato (QTD) refererer til tidsperioden mellom begynnelsen av gjeldende regnskapskvartal og gjeldende dato. Denne tidsperioden brukes vanligvis til å måle ytelsen til et selskap eller en investering i løpet av et kvartal. Hva betyr MTD? MTD står for "Month-to-Date". Den brukes til å beskrive tidsperioden mellom den første dagen i gjeldende måned og gjeldende dag. For eksempel, hvis i dag er 15. oktober, vil MTD være 1.–15. oktober.

Hva betyr QTD skriftlig?

QTD står for "Quarter-To-Date". Dette refererer til ytelsen til noe (vanligvis økonomisk) i løpet av inneværende kvartal. For eksempel, hvis et selskaps QTD-salg er opp 10 %, betyr det at salget har økt med 10 % siden begynnelsen av inneværende kvartal. Er kvartalsvis 4 ganger i året? Ja, kvartalsvis refererer til en tidsperiode som er fire ganger per år. Dette brukes vanligvis i referanse til finansiell rapportering, der et selskap vil gi ut sine økonomiske resultater på kvartalsbasis. Hva betyr QTD i detaljhandel? QTD står for "kvartal til dato." Dette begrepet brukes for å referere til tidsperioden fra begynnelsen av inneværende kvartal til gjeldende dato. Dette brukes ofte i detaljhandelen for å spore salg og ytelse over tid. Hva kalles hver 4. måned? Hver fjerde måned kalles et kvartal.