Kontoplan (COA) Definisjon: Eksempler og hvordan det fungerer

Hva er en kontoplan (COA)?

En kontoplan (COA) er en liste over finansielle kontoer som brukes av en bedrift eller organisasjon. Det inkluderer vanligvis kontoer for kontanter, fordringer, gjeld, egenkapital, inntekter og utgifter. COA gir et rammeverk for sporing av en organisasjons økonomiske transaksjoner.

Hvordan fungerer en kontoplan?

Kontoplanen fungerer ved å organisere en organisasjons økonomiske transaksjoner i ulike kategorier. Dette hjelper organisasjonen med å spore og rapportere om sine økonomiske resultater. COA kan tilpasses de spesifikke behovene til organisasjonen. Er kontoplan en journal? En kontoplan er ikke en journal. En kontoplan er en liste over alle kontoene som et selskap har. En journal er en oversikt over alle finansielle transaksjoner som et selskap har.

Hva er de 7 grunnleggende regnskapskategoriene?

Det er syv grunnleggende kategorier av poster som vises på regnskapet:

1. Eiendeler
2. Gjeld
3. Egenkapital
4. Inntekter
5. Utgifter
6. Gevinster
7. Tap Hvilket av følgende utsagn er den beste definisjonen av kontoplanen? Kontoplanen er en liste over alle kontoene i hovedboken til et selskap, sammen med en kort beskrivelse av hver konto.

Hvor detaljert bør kontoplanen din være?

Detaljnivået i kontoplanen din bør dikteres av bedriftens behov. En kontoplan er en liste over alle kontoene i hovedboken til en virksomhet, og detaljnivået vil variere avhengig av virksomhetens størrelse og kompleksitet. En liten bedrift kan ha en veldig enkel kontoplan, mens et stort multinasjonalt selskap vil ha en mye mer kompleks kontoplan. Hva inkluderer COA-dataene? COA-dataene inkluderer de totale inntektene og utgiftene for selskapet, samt totale eiendeler og gjeld. Det inkluderer også netto inntekt eller tap for selskapet.