Forventningsnotat Definisjon

En forventningsseddel er et gjeldsinstrument utstedt av en kommune i påvente av mottak av fremtidige inntekter, for eksempel skatter eller føderale tilskudd. Kommunen bruker midlene fra salget av sedlene til å finansiere kortsiktige prosjekter eller driftsutgifter. Forventningsnotater er også kjent som skatte- og inntektsforventningsnotater (TRANs). Er sertifikater betalbare på kort eller lang sikt? Gjeldsbrev anses … Les mer

Kontoplan (COA) Definisjon: Eksempler og hvordan det fungerer

Hva er en kontoplan (COA)? En kontoplan (COA) er en liste over finansielle kontoer som brukes av en bedrift eller organisasjon. Det inkluderer vanligvis kontoer for kontanter, fordringer, gjeld, egenkapital, inntekter og utgifter. COA gir et rammeverk for sporing av en organisasjons økonomiske transaksjoner. Hvordan fungerer en kontoplan? Kontoplanen fungerer ved å organisere en organisasjons … Les mer