K-forhold

K-forholdet er et verktøy som brukes av fundamentale analytikere for å måle et selskaps økonomiske helse. Den beregnes ved å dele et selskaps markedsverdi med bokført verdi. Det resulterende tallet sammenlignes deretter med lignende selskaper i samme bransje for å måle selskapets økonomiske helse. Et høyt K-forhold indikerer at selskapet er økonomisk sunt og er i stand til å generere avkastning på investeringen.

Hvilket av følgende er et populært verktøy for teknisk analyse? Det er ingen svar på dette spørsmålet, da forskjellige handelsmenn foretrekker forskjellige verktøy for teknisk analyse. Noen populære verktøy for teknisk analyse inkluderer trendlinjer, støtte- og motstandsnivåer, glidende gjennomsnitt og lysestakekartlegging.

Hva er et godt K-forhold?

En K-ratio er et resultatmål som brukes til å måle den relative avkastningen til et investeringsmiddel over tid. Den beregnes ved å dele investeringens totale avkastning på volatiliteten, og uttrykkes vanligvis i prosent.

Et høyt K-forhold indikerer at en investering har generert overlegen avkastning i forhold til volatiliteten, og anses derfor for å være en god investering.

Hva er verktøyene for fundamental analyse?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av hva du mener med «fundamental analyse». Hvis du refererer til prosessen med å analysere et selskaps regnskap for å ta investeringsbeslutninger, så er hovedverktøyene du trenger et selskaps balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling. Du må også være kjent med grunnleggende regnskapskonsepter for å forstå disse regnskapene.

Hvis du sikter til prosessen med å analysere økonomiske indikatorer for å ta investeringsbeslutninger, så er de viktigste verktøyene du trenger økonomiske data fra pålitelige kilder som U.S. Bureau of Labor Statistics eller Federal Reserve. Du må også være kjent med grunnleggende økonomiske konsepter for å tolke disse dataene.

Hva er hovedtypene diagrammer som brukes i teknisk analyse?

Det finnes mange typer diagrammer som brukes i teknisk analyse, men de tre vanligste er søylediagrammer, lysestakediagrammer og linjediagrammer.

Stolpediagrammer er den mest grunnleggende typen diagram og viser den åpne, høye, lave og lukkede prisen (OHLC) for en gitt tidsperiode. Candlestick-diagrammer er en mer avansert type diagram som viser de samme OHLC-dataene, men som også gir tilleggsinformasjon som prisklasse for perioden og kroppsstørrelsen. Linjediagrammer er den enkleste typen diagram og viser kun sluttkursen for en gitt tidsperiode. Hva betyr K i tekst? K refererer til innløsningsprisen på en opsjon. Utløsningskursen er prisen som innehaveren av opsjonen kan kjøpe (eller selge, hvis det er en salgsopsjon) den underliggende eiendelen.