Institutional Buyout (IBO)

En institusjonell oppkjøp (IBO) er en type bedriftsovertakelse der et selskap kjøpes opp av en gruppe investorer, typisk store finansinstitusjoner, i stedet for av et annet selskap. Investorene kan være private equity-selskaper, venturekapitalister eller hedgefond. IBOer gjøres vanligvis som leveraged buyouts (LBOs), der investorene bruker lånte penger for å finansiere kjøpet.

IBOer skiller seg fra andre typer overtakelse på en rekke måter. For det første er investorene vanligvis ute etter å holde selskapet i en lang periode, typisk 5-7 år, og deretter selge det med fortjeneste. De er vanligvis ikke interessert i å drive selskapet på daglig basis, men kan hente inn ny ledelse for å hjelpe til med å drive virksomheten. For det andre gjøres IBO-er vanligvis som LBO-er, noe som betyr at en stor del av kjøpesummen er finansiert med gjeld. Dette kan gjøre avtalen mer risikabel for investorene, men det lar dem også legge mindre av sine egne penger inn i avtalen.

For det tredje gjøres IBO-er ofte som management buyouts (MBO-er), der ledergruppen i selskapet som kjøpes tar en ledende rolle i overtakelsen. Dette kan bidra til å sikre at selskapet drives på en måte som er fordelaktig for investorene, da ledergruppen vil motiveres til å øke verdien i selskapet.

For det fjerde involverer IBO-er ofte en stor mengde due diligence fra investorene, da de prøver å vurdere verdien av selskapet og risikoene forbundet med handelen. Dette kan bidra til å beskytte investorene fra å gjøre en dårlig investering, men det kan også forsinke avtalen eller gjøre det vanskeligere å forhandle.

Til slutt kan IBO-er være komplekse transaksjoner, og vilkårene for avtalen kan være vanskelige å forhandle. Dette skyldes det store antallet investorer som er involvert, og det faktum at de ofte har forskjellige mål for selskapet

Hvordan tjener Amway IBO penger?

Amway Corporation er et amerikansk markedsføringsselskap på flere nivåer som selger helse-, skjønnhets- og hjemmepleieprodukter. Selskapet ble grunnlagt i 1959 av Jay Van Andel og Richard DeVos, og er basert i Ada, Michigan.

Amway IBO-er (Independent Business Owners) tjener penger ved å selge Amway-produkter og rekruttere andre til å selge Amway-produkter. Amway IBO-er tjener en provisjon på produktene de selger, samt en prosentandel av produktene som selges av personene de rekrutterer.

Amway Corporation er et privateid selskap, så det er ikke påkrevd å avsløre finansiell informasjon. Forbes magazine estimerte imidlertid at Amway hadde en årlig omsetning på 8,6 milliarder dollar i 2016.

Hva er en uavhengig bedriftseier fra IBO?

En IBO, eller Independent Business Owner, er en person som eier og driver en virksomhet uavhengig av større selskap eller selskap. IBO-er er vanligvis småbedriftseiere som ikke er tilknyttet noe spesielt merke eller selskap, og de tilbyr vanligvis produkter eller tjenester som ikke er tilgjengelige gjennom tradisjonelle kanaler. IBO-er opererer vanligvis gjennom et nettverk av andre IBO-er, som lar dem nå en større kundebase og tilby et bredere spekter av produkter og tjenester. IBO-er er ofte i stand til å tilby lavere priser enn sine bedriftskolleger fordi de ikke er underlagt de samme faste kostnadene.

Hva er LBO og MBO?

LBO står for leveraged buyout. I en LBO er et selskap kjøpt opp ved å bruke en betydelig mengde lånte penger, som vanligvis brukes til å finansiere en del av kjøpesummen. Den gjenværende kjøpesummen finansieres vanligvis gjennom utstedelse av ny egenkapital (dvs. egenkapitalen til selskapet som kjøpes).

MBO står for management buyout. I en MBO er et selskap kjøpt opp av ledelsen, vanligvis ved å bruke en kombinasjon av gjelds- og egenkapitalfinansiering. Hvor mye tjener Amway-representanter? Den gjennomsnittlige Amway-representanten tjener rundt $5 000 per år, med noen reps som tjener så mye som $10 000 per år. Imidlertid tjener mange representanter mye mindre enn dette, og noen tjener bare noen få hundre dollar per år.

Hva er fem eksempler på en leveraged buyout?

1. KKRs utkjøp av RJR Nabisco i 1988
2. Carlyle Groups utkjøp av HCA i 2006
3. TPGs utkjøp av J. Crew i 2011
4. Apollo Global Managements oppkjøp av Caesars Entertainment i 2008
5. Blackstones utkjøp av Hilton Worldwide i 2007