Ikke reduser (DNR)

Ordretypen "Do Not Reduce (DNR)" er en limitordre som lar investoren spesifisere en pris som de er villige til å kjøpe eller selge et verdipapir til, uten å spesifisere en tidsramme. Denne ordretypen brukes ofte av investorer som ønsker å kjøpe eller selge et verdipapir, men som ikke er opptatt av å få best mulig pris, eller som ikke ønsker at ordren deres skal fylles umiddelbart. Hva betyr redusere i aksjer? Redusere betyr å selge et verdipapir til en pris som er lavere enn gjeldende markedspris. For eksempel, hvis en aksje handles til $10 per aksje, og du legger inn en ordre for å redusere til $9 per aksje, vil ordren din utføres til $9 per aksje. Kan jeg legge inn stop loss og limitordre samtidig Fidelity? Ja, du kan legge inn stop loss og limitordre samtidig med Fidelity. For å gjøre det, må du først legge inn en limitordre og deretter legge ved en stop loss-ordre til den.

Hva betyr ikke alt eller ingen reduserer?

Ordretypen «All or None» (AON) betyr at en ordre må fylles i sin helhet, eller ikke i det hele tatt. Dette er i motsetning til andre ordretyper (som "Fyll eller drep" eller "Øyeblikkelig eller avbryt") der bare en delvis fylling er mulig.

Det er noen få grunner til at noen kan bruke en AON-ordre:

1) For å unngå markedspåvirkning: Hvis en ordre er stor og/eller sannsynligvis vil flytte markedet, vil traderen kanskje bruke en AON-ordre for å unngå glidning (forskjellen mellom prisen som bestillingen er plassert til og prisen den faktisk er fylt til).

2) For å unngå delvis fylling: I noen tilfeller kan det hende at en delvis fylling ikke er ønskelig (for eksempel hvis bestillingen er for en stor blokk med aksjer og en delvis fylling vil resultere i en uønsket liten posisjon).

3) For å unngå utførelsesrisiko: Hvis markedet beveger seg raskt og/eller er volatilt, er det en risiko for at en ordre kanskje ikke blir fylt til ønsket pris. Ved å bruke en AON-ordre er traderen garantert at ordren kun blir fylt til ønsket pris (eller ikke i det hele tatt).

Det er også noen potensielle ulemper ved å bruke en AON-ordre:

1) Økt markedspåvirkning: Hvis en ordre er stor og/eller sannsynligvis vil flytte markedet, vil traderen kanskje bruke en AON for å unngå glidning (forskjellen mellom prisen som bestillingen er plassert til og prisen den faktisk fylles til).

2) Økt utførelsesrisiko: Hvis markedet beveger seg raskt og/eller er volatilt, er det en risiko for at en ordre kanskje ikke blir fylt til ønsket pris. Ved å bruke en AON-ordre, garanterer traderen at ordren kun vil bli fylt til ønsket pris (eller ikke i det hele tatt).

3) Potensielt tapte muligheter

Hvorfor er markedsordren min fortsatt åpen?

Den mest sannsynlige årsaken til at markedsordren din fortsatt er åpen er at markedet ennå ikke har nådd ønsket pris. Avhengig av aksjen, valutaparet eller andre eiendeler du handler, kan markedsforholdene føre til at det tar litt tid å fylle bestillingen din.

En annen mulighet er at du har lagt inn en limitordre i stedet for en markedsordre. Begrensede bestillinger lar deg spesifisere maksimumsprisen (eller minimumsprisen) du er villig til å betale (eller akseptere) for en handel, og bestillingen din vil bare bli fylt til den prisen eller bedre.

Hvis du ikke er sikker på hvilken type bestilling du la inn, eller hvis du vil kansellere bestillingen din, kan du sjekke bestillingsstatusen din eller kansellere bestillingen din via meglerens handelsplattform. Hvordan fungerer en stoppbegrensningsordre? En stoppgrenseordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre, etter at en spesifisert pris er nådd. En stoppordre er forskjellig fra en vanlig stoppordre ved at en stoppordre kun vil bli utført til den angitte prisen eller bedre, mens en vanlig stoppordre vil bli utført til neste tilgjengelige markedspris, selv om den er dårligere enn spesifisert pris.