Hysterese

Hysterese er et fenomen der den nåværende tilstanden til et system er avhengig av dets tidligere historie. I økonomi refererer hysterese til vedvarende høy arbeidsledighet selv etter at økonomiske forhold har blitt bedre. Teorien om hysterese antyder at når en økonomi går inn i en periode med høy arbeidsledighet, er det mer sannsynlig at den blir der selv etter at forholdene blir bedre. Dette kan føre til en ond sirkel av økonomisk nedgang og ytterligere arbeidsledighet.

Hva er hysteresekompensasjon?

Hysteresekompensasjon er en policy utformet for å oppveie effektene av hysterese, som er en økonomis tendens til å oppleve vedvarende effekter fra tidligere økonomiske sjokk. Målet med hysteresekompensasjon er å stabilisere økonomien og redusere sannsynligheten for fremtidige sjokk.

Hysterese oppstår når en økonomi opplever et sjokk, for eksempel en resesjon, som forårsaker tap av produksjon og sysselsetting. Økonomien har da problemer med å gå tilbake til sitt tidligere nivå for produksjon og sysselsetting, selv etter at sjokket har gått over. Dette kan føre til en vedvarende nedgang i økonomisk aktivitet, kjent som en "hystereseløkke."

Effektene av hysterese kan oppveies av politikk som stimulerer økonomisk aktivitet, som skattekutt eller økte offentlige utgifter. Disse retningslinjene kan bidra til å «jakestart» økonomien og få den tilbake på sporet.

Hysteresekompensasjon brukes ofte som en del av en bredere økonomisk stabiliseringspakke. For eksempel implementerte USAs regjering en rekke skattekutt og økte offentlige utgifter i kjølvannet av den store resesjonen i 2008-2009. Disse retningslinjene ble utformet for å oppveie virkningene av hysterese og hjelpe økonomien å komme seg.

Hva betyr hysterese i psykologi?

Hysterese er et konsept innen psykologi som refererer til tendensen til en persons nåværende tilstand til å bli påvirket av deres tidligere erfaringer. Dette betyr at en persons nåværende oppførsel eller holdning sannsynligvis vil bli påvirket av deres tidligere erfaringer, selv om disse erfaringene ikke lenger er relevante. For eksempel kan en person som har hatt en dårlig erfaring med en bestemt type mat fortsette å unngå den maten selv om de ikke lenger er allergiske mot den.

Hva er et annet ord for hysterese? Det er ikke et enkelt ord som perfekt innkapsler konseptet hysterese, men "utholdenhet" eller "lagged respons" er begge ganske nøyaktige beskrivelser. Hysterese refererer til en økonomis tendens til å oppleve lengre perioder med høy arbeidsledighet selv etter at forholdene har blitt bedre, på grunn av det faktum at arbeidsgivere er nølende med å ansette nye arbeidere og arbeidere er nølende med å søke etter nye jobber.

Hvorfor er BH-kurven kjent som hystereseløkke?

Begrepet "hysterese" refererer til et systems tendens til å henge etter endringer i miljøet. Begrepet brukes ofte i økonomi for å beskrive måten arbeidsledigheten kan vedvare selv etter at de økonomiske forholdene har blitt bedre.

Begrepet "hystereseløkke" brukes ofte for å beskrive formen på en graf som viser hvordan et systems utgang endres som respons på endringer i inngangene. Sløyfen sies å være "lukket" hvis utgangen til slutt går tilbake til sin opprinnelige verdi etter at inngangen er fjernet.

Begrepet "BH-kurve" brukes for å beskrive en spesiell type hystereseløkke som ofte sees i makroøkonomiske data. BH-kurven er oppkalt etter økonomene som først identifiserte den, Robert J. Barro og Herschel I. Grossman.

BH-kurven brukes ofte for å beskrive sammenhengen mellom arbeidsledighet og inflasjon. Kurven antyder at det er en avveining mellom disse to variablene: ettersom arbeidsledigheten synker, har inflasjonen en tendens til å øke, og omvendt. Hva er hysteresefeil? Hysteresefeil er et økonomisk begrep som refererer til en situasjon der en økonomi opplever en lengre periode med høy arbeidsledighet, selv etter at forholdene har blitt bedre. Begrepet "hysterese" kommer fra det greske ordet for "mangel".