Hvorfor din 401(K) bytter til kollektive investeringsfond (Cifs)

En 401(K) er en pensjonsspareplan sponset av en arbeidsgiver. Den lar ansatte spare og investere for sin egen pensjonisttilværelse på skatteutsatt basis.

En type investering som 401(K)-planer kan tilby, er et kollektivt investeringsfond (CIF). En CIF er en pool av penger som administreres av en profesjonell investeringsforvalter. CIF-er ligner på aksjefond, men de er ikke registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC).

Det er flere grunner til at 401(K)-planen din kan bytte til CIF-er. En grunn er at CIF-er kan tilby et bredere spekter av investeringsalternativer enn aksjefond. For eksempel kan CIF-er investere i hedgefond, private equity og andre typer alternative investeringer.

En annen grunn er at CIF-er generelt har lavere avgifter enn aksjefond. Dette er fordi CIF-er ikke er pålagt å opplyse om sine avgifter til SEC.

Til slutt kan CIF-er være mer fleksible enn aksjefond når det gjelder investering. For eksempel kan CIF-er struktureres for å målrette mot spesifikke investeringsmål, for eksempel vekst, inntekt eller bevaring av kapital.

Hvis 401(K)-planen din bytter til CIF-er, bør du ikke oppleve noen store endringer. Du vil fortsatt kunne velge hvordan du investerer pengene dine, og du vil fortsatt få de samme skattefordelene.

Hva er en CIT i 401k?

En CIT i 401k refererer til en "betinget ugjenkallelig tillit." Denne typen tillit brukes vanligvis i eiendomsplanlegging for å beskytte eiendeler fra kreditorer. Tilliten er ugjenkallelig, noe som betyr at den ikke kan endres eller tilbakekalles etter at den er opprettet. Tilliten er også betinget, noe som betyr at den bare trer i kraft hvis visse betingelser er oppfylt. For eksempel kan tilliten bare tre i kraft hvis tilskuddsgiver dør eller blir ufør. Eiendelene i trusten er ikke tilgjengelige for tilskuddsgivers kreditorer, men de kan brukes til å betale for tilskuddsgivers omsorg eller utgifter.

Er en investeringsfond en kollektiv investering?

Ja, en investeringsfond er en kollektiv investering. Det er en type investeringsbil som samler penger fra forskjellige investorer og investerer dem i en portefølje av eiendeler, for eksempel aksjer, obligasjoner eller eiendom. Investeringsfond ligner på aksjefond ved at de tilbyr investorer en måte å diversifisere investeringsporteføljene sine og tilgang til en profesjonell pengeforvalter.

Hvilken investeringsplan er den beste?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da den beste investeringsplanen for deg vil avhenge av dine individuelle omstendigheter og økonomiske mål. Noen generelle tips som kan hjelpe deg å velge den beste investeringsplanen for deg inkluderer imidlertid:

-Definere investeringsmålene dine: Før du velger en investeringsplan, er det viktig å først definere investeringsmålene dine. Å gjøre det vil hjelpe deg med å begrense alternativene dine og velge en investeringsplan som er best egnet for å nå dine mål.

-Vurdere din risikotoleranse: En annen viktig faktor å vurdere når du velger en investeringsplan er risikotoleransen din. Dette refererer til din vilje og evne til å tape mage i tilfelle investeringene dine ikke fungerer som forventet.

-Å jobbe med en finansiell rådgiver: Hvis du er usikker på hvor du skal begynne når det gjelder å velge en investeringsplan, kan samarbeid med en finansiell rådgiver være et nyttig skritt. Finansielle rådgivere kan vurdere dine individuelle forhold og hjelpe deg med å utvikle en investeringsplan som er skreddersydd for dine behov.

Hvordan beskattes kollektive investeringsfond?

Kollektive investeringsfond (CITs) er unntatt fra mange av reglene som gjelder for andre typer investeringsinstrumenter, inkludert beskatning. CITs er ikke underlagt selskapsskatt, kapitalgevinstskatt eller utbytteskatt. I stedet beskattes de som truster, noe som betyr at inntektene og kapitalgevinstene til trusten fordeles til investorene, som deretter beskattes for disse beløpene.

Den største fordelen med CITs fra et skatteperspektiv er at de kan struktureres for å minimere skattene som investorer må betale. For eksempel kan CIT-er struktureres slik at bare kapitalgevinstene blir distribuert til investorer, noe som betyr at disse gevinstene beskattes med den lavere kapitalgevinstsatsen i stedet for den høyere inntektsskattesatsen. C

En annen fordel med CIT er at de kan brukes til å beskytte inntekt fra skatt. For eksempel kan CIT-er brukes til å investere i eiendom, som genererer inntekter som ikke er skattepliktige. CIT-er kan også brukes til å investere i andre typer eiendeler, for eksempel obligasjoner, som genererer inntekter som beskattes med en lavere sats enn andre typer investeringsinntekter.

CIT-er har også en rekke ulemper. Den ene er at de er underlagt de samme reglene som gjelder for andre typer truster, noe som betyr at de kan være komplekse og dyre å opprette og vedlikeholde.En annen er at CIT-er ikke er allment tilgjengelig; de tilbys av et begrenset antall verdipapirforetak og er ikke tilgjengelige for individuelle investorer.

Hva er forskjellen mellom fond og investeringsfond?

Den viktigste forskjellen mellom fond og investeringsfond er at investeringsfond er selskaper som er notert på børser og hvis aksjer kjøpes og selges på samme måte som aksjer i andre selskaper, mens fond er kollektive investeringsordninger som ikke er selskaper og hvis andeler kjøpes og selges gjennom autoriserte fondsforvaltere.

Investeringsstiftelser har et styre som er ansvarlig for driften av stiftelsen, og styret oppnevner en fondsforvalter til å investere stiftelsens penger i samsvar med investeringsmålet. Fondsforvalteren til en investeringsforening er vanligvis et eget selskap.

Fond er på sin side kollektive investeringsordninger som ikke er selskaper. De drives vanligvis av autoriserte fondsforvaltere, som er ansvarlige for å investere pengene i samsvar med fondets investeringsmål.

Både investeringsfond og fond er regulert av Financial Conduct Authority (FCA).