Hvordan lese skjema W-2 lønns- og skatteerklæring

. Hva er et skjema W-2 lønns- og skatteerklæring?

Hvordan lese et W-2-lønns- og skatteskjema Hvilken linje på W-2 er bruttoinntekten din? Bruttoinntekten for en person er oppført på linje 1 i W-2-skjemaet. Dette er den totale inntekten de får fra jobben (lønn, tips osv.), før eventuelle skatter eller fradrag trekkes ut. Kan jeg kreve helseforsikringspremiene mine på skatten min? Ja, du kan kreve helseforsikringspremiene dine på skatten din. Det er imidlertid noen begrensninger. Hvis du for eksempel er selvstendig næringsdrivende, kan du bare trekke fra premiene som er betalt for deg selv og din familie.

Hva er de tre hoveddelene i en resultatregnskap?

1. Den første delen av en resultatregnskap er bruttoinntekten. Dette er det totale beløpet som ble tjent i perioden det rapporteres om.

2. Den andre delen av en resultatregnskap er de totale utgiftene. Dette inkluderer alle pengene som ble brukt i perioden det rapporteres om.

3. Den tredje og siste delen av en resultatregnskap er nettoinntekten. Dette er beløpet som ble til overs etter at alle utgiftene er betalt.

Viser min W-2 hvor mye jeg betalte for helseforsikring? Nei, din W-2 viser ikke hvor mye du betalte for helseforsikring. Det viser imidlertid beløpet til bruttoinntekten din, som er beløpet du tjente før skatter og andre fradrag ble tatt ut. Dette tallet inkluderer penger du måtte ha betalt for helseforsikring. Er lønns- og resultatregnskapet det samme som W-2? Nei, en lønns- og inntektsoppgave er ikke det samme som en W-2. En lønns- og inntektsoppgave er et sammendrag av inntektene og betalte skatter, mens en W-2 er en rapport over lønn og skatter som er holdt tilbake fra lønnsslippen.