Hvem er Paul Krugman?

Paul Krugman er en amerikansk økonom som for tiden er en fremtredende professor i økonomi ved City University of New Yorks Graduate Center. Han er også spaltist for The New York Times. I 2008 mottok Krugman Nobels minnepris i økonomiske vitenskaper for sitt arbeid med internasjonal handelsteori. Hvem er Paul Krugman gift med? Paul Krugman er gift med Robin Wells, en medøkonom. De to har vært gift siden 1999 og har to barn sammen. Hvor gikk Paul Krugman på videregående? Paul Krugman gikk på John F. Kennedy High School i Bellmore, New York.

Hva er de to viktige punktene i ny handelsteori?

1. Det første viktige poenget med ny handelsteori er at den understreker rollen til å øke skalaavkastningen i internasjonal handel.

2. Det andre viktige poenget med ny handelsteori er at den understreker rollen til ufullkommen konkurranse i internasjonal handel. Hvilken er den eldste teorien om internasjonal handel? Den eldste internasjonale handelsteorien er merkantilisme, som ble popularisert på 1500- og 1600-tallet. Merkantilisme er en økonomisk teori som hevder at rikdommen til en nasjon økes ved å maksimere eksporten og minimere importen. Hvor gikk Paul Krugman på college? Paul Krugman dro til Yale University, hvor han tok sin BA i økonomi i 1974. Deretter fortsatte han å studere ved Massachusetts Institute of Technology, og tok doktorgraden i økonomi i 1977.