Hvem bruker en låne- og utlånsforpliktelse (CBLO)?

En sikkerhet for låne- og utlånsforpliktelse, eller CBLO, er en type pengemarkedsinstrument der deltakerne låner og låner ut midler mens de stiller sikkerhet hos et oppgjørssentral. Sikkerheten er vanligvis i form av statspapirer, og oppgjørssentralen fungerer som en mellommann for å matche låntakere og långivere. CBLO-transaksjoner utføres vanligvis på trepartsbasis, med et oppgjørssentral, en låntaker og en långiver.

CBLO-er er populære blant banker og andre finansinstitusjoner fordi de tilbyr en relativt lav risiko måte å tjene penger på overskytende kontanter. De er også populære blant investorer fordi de tilbyr en høyere avkastning enn mange andre typer pengemarkedsinstrumenter. Hva er de to vanligste typene lån med sikkerhet? De to vanligste typene lån med sikkerhet er boliglån og billån. Egenkapitallån brukes vanligvis til å finansiere boligforbedringer eller betale ned høyrentegjeld, mens billån vanligvis brukes til å kjøpe et nytt kjøretøy. Hvem kan ta del i pengemarkedet? Enkeltpersoner, partnerskap, selskaper, truster og andre institusjoner kan delta i pengemarkedet. Minimumsbeløpet som kan lånes eller lånes er vanligvis $100 000.

Hvilket marked brukes for utlån og lån av kortsiktige midler?

Pengemarkedet er markedet for kortsiktig innlån og utlån. Pengemarkedet brukes til å skaffe midler til kortsiktige behov, som lagerfinansiering, arbeidskapitalbehov, eller for å utnytte midlertidige investeringsmuligheter. Pengemarkedet brukes også til å låne ut midler på kortsiktig basis. Pengemarkedsinstrumenter inkluderer kommersielle papirer, innskuddsbevis, statskasseveksler og gjenkjøpsavtaler.

Hvilken av følgende er ikke en pengemarkedsinstitusjon?

Følgende er ikke en pengemarkedsinstitusjon:

1) Sentralbanker

2) Forretningsbanker

3) Investeringsbanker

4) Forsikringsselskaper

5) Pensjonsfond * *
6) Verdipapiriseringsinstrumenter

7) Statlige formuefond

8) Hedgefond

9) Private equity-fond

10) venturekapitalfond

11) aksjefond

12) detaljinvestorer

13) bedrifter

Hvilket av følgende er et eksempel på et pengemarkedsinstrument? Et eksempel på et pengemarkedsinstrument vil være en pengemarkedskonto. Denne typen konto tilbys vanligvis av banker og kredittforeninger, og den gir høyere renter enn en vanlig sparekonto. Pengemarkedskontoer har vanligvis høyere minimumssaldokrav enn vanlige sparekontoer, men de tilbyr også sjekkskriving og debetkortprivilegier.