TIBOR Definisjon

TIBOR står for Tokyo Interbank Offered Rate. Det er den japanske ekvivalenten til LIBOR, og er hastigheten bankene tilbyr å låne penger til hverandre i Tokyos interbankmarked. Hva er 7-dagers libid? 7-dagers libid er en måte å måle mengden interesse som en investor har i en bestemt obligasjon. Dette gjøres ved å beregne hvor mye … Les mer

Hva er verktøyet?

Begrepet nytte refererer til tilfredshet hvor brukerne verdsetter valget av visse tjenester eller varer i økonomiske termer. Disse tjenestene og varene har visse egenskaper som tilfredsstiller individets krav, og har en positiv innvirkning på forbrukerne. Det er et veldig bredt begrep som har flere betydninger. En annen nyttig betydning er fordelen eller interessen som oppnås … Les mer

Kategorier U